Jazda po alkoholu jaka kara?

Zgodnie z polskim prawem wyróżnione są dwa stany: nietrzeźwość oraz stan po użyciu alkoholu. Różnią się one znacząco ilością alkoholu występującego we krwi, a także wymiary oraz rodzajem kary.

  • Stan po użyciu alkoholu – na podstawie polskiego prawa dopuszcza się stężenie alkoholu we krwi kierowcy, które nie przekracza 0,2 promila. Natomiast w przypadku, kiedy stężenie alkoholu we krwi sięga w przedziale między 0,2 a 0,5 promila wówczas taki stan określa się jako stan po użyciu alkoholu.
  • Stan nietrzeźwości – wówczas występuje większe stężenie alkoholu we krwi, które przewyższa 0,5 promila.

Tym samym kary za jazdę pod wpływem alkoholu są bardzo zróżnicowane w zależności od tego jaka ilość promili występuje we krwi kierowcy. Jak orzeka polskie prawo jazda w stanie po użyciu alkoholu jest jedynie wykroczeniem. Natomiast jazda w stanie nietrzeźwości traktowana jest już jako przestępstwo, turę w związany jest z dużo wyższą karą na podstawie kodeksu karnego.

Co grozi za jazdę po alkoholu?

Artykuł 87 Kodeksu Wykroczeń określa, że za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu, czyli od od 0,2 do 0,5 promila – kierowcy grozi:

  • Grzywna, której wysokość nie jest niższa niż 2500 zł. Jednakże maksymalna wysokość grzywny nie może przekraczać 30 000 zł. Kierowcy grozi także areszt do 30 dni.
  • Bezwzględny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych sięgający od 6 miesięcy do 3 lat.
  • 10 punktów karnych, Jednakże od 17 września 2022 roku ilość punktów karnych wzrośnie do 15.

Natomiast w odniesieniu do stanu nietrzeźwości kary są znacznie wyższe, jest to:

  • Grzywna, kara więzienia lub ograniczenie wolności
  • zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych sięgający od jednego roku do aż 15 lat
  • Kara finansowa sięgająca od 5000 zł do 60000 zł, która przeznaczona jest na Fundusz pomocy poszkodowanym i pomocy postpenitencjarnej
  • 10 punktów karnych jednakże kara wzrośnie 17 września w 2022 roku do 15 punktów karnych.

Warto zaznaczyć również, że wysokość grzywny nalicza się w zależności od tego w jakiej sytuacji majątkowej jest kierowca. Tym samym sąd może wymierzyć karę finansową w wysokości od 10 do aż 540 składek dziennych. Z kolei jedna stawka dzienna może wynosić nie mniej aniżeli 10 zł, natomiast nie więcej niż 2000 zł. Co więcej kara ograniczenia wolności polegać może między innymi na wykonywaniu pracy społecznych lub potrąceń od wynagrodzenia. Maksymalnie może trwać one 2 lata. Jednakże okres ten może się skrócić, jeżeli kierowca złoży stosowny wniosek do sądu.

Jazda po alkoholu – recydywa

Dużo bardziej surowa karana jest recydywa. Jest to sytuacja, kiedy dany kierowca został już wcześniej ukarany za jazdę pod wpływem alkoholu, jednak mimo tego ponownie jeździł nietrzeźwy. W tym samym w sytuacji recydywy kierowcy grozi kara przede wszystkim pozbawienia wolności od 3 miesięcy do aż 5 lat. Natomiast w przypadku kiedy dany kierowca po raz drugi jeździł pod wpływem alkoholu w ciągu dwóch lat musi zapłacić podwójną grzywnę, która wynosi minimum 5000 zł. Dodatkowa osoba, która podlega recydywie musi zapłacić znacznie większe świadectwo pieniężne przypadający na Fundusz pomocy pokrzywdzonym. Wynosi on 10000 zł. Jednocześnie zwiększa się także zakaz poruszania się pojazdami mechanicznymi, który wynosi wówczas do 3 lat. Z kolei trzecia jazda pod wpływem alkoholu oznacza, że kierowca traci swoje prawo jazdy dożywotnio. Tym samym im wyższa zawartość alkoholu we krwi pijanego kierowcy tymi cięższe są dla niego skutki prawne, a także finansowe. Tego typu zaostrzenia prawne mają na celu zwiększenie świadomości kierowców, a także skutecznie zmniejszanie ilości osób kierujących pod wpływem alkoholu.

Sytuacja dodatkowo komplikuje się, kiedy kierowca pod wpływem alkoholu doprowadzi do spowodowania wypadku w którym będą osoby poszkodowane, w którym dojdzie do śmierci, lub wypadek będzie bez ofiar śmiertelnych.

W przypadku kiedy pijany kierowca z powoduje wypadek, jednakże nie będzie w nim ofiar śmiertelnych wówczas grozi mu kara więzienia do 4,5 roku, a dodatkowo zakaz prowadzenia pojazdów, który obejmuje od trzech do 15 lat. Co więcej kierowca zobowiązany jest do zapłacenia świadczenia pieniężnego które sięgać może nawet 60 000 zł.

Natomiast wypadek w którym doszło do uszczerbku na zdrowie pasażerów lub innych uczestników grozi więzieniem od dwóch do 12 lat oraz dożywotnim zakazem prowadzenia wszystkich pojazdów mechanicznych. Co więcej świadczenie pieniężne również sięgać może 60 000 zł.

Największy wymiar kary przewidywany jest dla kierowców, którzy spowodują wypadek po alkoholu, w którym będą ofiary śmiertelne. Wówczas kara więzienia może mieć wymiar do 12 lat wraz z dożywotnim zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz koniecznością wypłatę świadczenia pieniężnego do 60 000 zł.

Podsumowując dopuszczalny na terenie Polski stężenie alkoholu we krwi to 0,2 promila. Wyróżnia się jazdę po użyciu alkoholu, które określane jest jako wykroczenie, a także jazdę w stanie nietrzeźwości, która jest mierzona w kategoriach przestępstwa. Tym samym oznacza znacznie wyższy wymiar zarówno kary finansowej jak i kary więzienia.

Dodaj komentarz