Nierówny podział majątku po rozwodzie

Wedle polskiego prawa w momencie ustania wspólności majątkowej między małżonkami dochodzi do równego podziału zgromadzonego w czasie trwania małżeństwa majątku. Takie rozwiązanie może wydawać się bardzo niesprawiedliwe zwłaszcza, jeśli jedno z małżonków zarabia zdecydowanie więcej. Wiele osób zastanawia się czy w ogóle możliwy jest nierówny podział majątku po rozwodzie?

W świetle obecnie obowiązujących przepisów między małżonkami zachodzi równy podział majątku. A zatem, jeśli chcemy inaczej podzielić wspólny majątek, to musimy złożyć odpowiedni wniosek do sądu. Mogłoby się wydawać, że w wielu sytuacja nierówny podział majątku jest jak najbardziej sprawiedliwy… Jednak uzyskanie takiego rozstrzygnięcia przed sądem nie jest prostą sprawą.

Nierówny podział majątku po rozwodzie

Zgodnie z art. 43 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nierówny podział majątku można przeprowadzić, gdy zachodzą bardzo ważne przesłanki. W takim przypadku podział majątku wspólnego po rozwodzie przebiega z uwzględnieniem, która ze stron bardziej przyczyniła się do powstania majątku wspólnego.

Zanim udamy się do sądu, to warto się zastanowić jakie mogą być te szczególnie ważne powody. Co ciekawe ustawodawca nie doprecyzował jakie szczególne przesłanki muszą zajść aby mógł zajść nierówny podział majątku wspólnego. Warto zatem sięgnąć po orzecznictwo Sądu Najwyższego. Warto też zaznaczyć, że w nierówny podział majątku zachodzi w sytuacji, gdy równy podział naruszałby zasady moralności i etyki. Przy ocenie sytuacji bierze się pod uwagę możliwości zarobkowania obojga małżonków. Sąd może na przykład dokonać nierównego podziału majątku w momencie, gdy jedna ze stron nie przyczynia się do powstania majątku; pomimo że ku temu możliwości.

Kolejną przesłanką może być fakt, że jedno z małżonków trwoni wspólny majątek. Na przykład podejmuje ryzykowne decyzje finansowe, jest hazardzistą czy alkoholikiem.

Sąd Najwyższy w swoim postanowieniu z dnia 24 kwietnia 2013 roku (IV CSK 553/12) zaznaczył, że nierówny stopień przyczynienia się małżonków do powstania wspólnego majątku nie stanowi jednoznacznej przesłanki do ustalenia nierównego podziału majątku. Obie przesłanki muszą zajść jednocześnie. A zatem jedno z małżonków zdecydowanie bardziej dążyło do powiększania wspólnego majątku i jednocześnie zachodzą inne ważne przesłanki, na przykład wcześniej wspominany hazard czy ryzykowne decyzje finansowe.

Dodaj komentarz